Úvod

Řízení procesů

ŘÍZENÍ PROCESŮ

=

EFEKTIVNÍ PROCESY

Řízení procesů potažmo procesní řízení je neodmyslitelným prvkem pro efektivní procesy v podnicích. V každém podniku se nachází procesy, nejsou výjimky. Ale především ti, kteří je řízeně řídí jsou často o krok úspěšnější než ti, kteří je nechávají volně plynout. 

  • každou změnou na trhu podnik stále obtížněji reaguje včas? Z rizik vytvoříme příležitosti,..
  • Zaměstnanci odmítají zodpovědnost a přehazují si ji mezi sebou? Přidělíme jasnou zodpovědnost, kompetence,..
  • Vznikají u vás konflikty kvůli nejasnostem, kdo má jakou činnost? Nastavíme procesy, pracovní postupy,..
  • Peníze protékají podnikem a nevrací se? Najdeme inovacenastavíme KPI,..
  • Chcete se neustále zlepšovat? Vytvoříme přidanou hodnotu, zavedeme BPM,..

Odpovídáte „ANO“? S tím vším Vám pomohu.  

DEFINOVÁNÍ procesů

Určení veškerých procesů.

OPTIMALIZACE procesů

Optimalizování definovaných firemních procesů.

MENTORING zaměstnanců

Vedení klienta k samostatnému definování/optimalizaci/řízení procesů.

ŘÍZENÍ procesů

Procesy je potřeba kontrolovat, vyhodnocovat a přizpůsobovat.

ZEŠTÍHLENÍ administrativy / LEAN

Redukce přetížené administrativy.

KONZULTACE

Definujeme si cíl. Nastavíme plán. Předám informace.

Procesní řízení

Plánování a sledování výkonnosti procesů k zajištění plnění cílů.

NE-procesní ANALÝZA metodou "KEA"

Analýza pro získání vysoce komplexního pohledu na řešenou otázku.

INOVACE

Inovace v podniku. Pomohu Vám naučit se řízeně přicházet na inovativní nápady. Staňte se inovátorem.

CÍLE

ŘÍZENÍ PROCESŮ

Úspory finančních prostředků podniku.

Podnik je živým systémem, kterým protékají peníze, aby fungoval. Základní princip udržování tohoto systému je prostý – na začátku je investice, která se v průběhu času a prostřednictvím podnikových procesů přemění na konci v zisk. Pokud je cílem podnikání generování zisku a na konci procesu se očekávaný zisk nedostaví je problém často právě uprostřed celého systému a to v nastavených podnikových procesech. Aby takový organismus fungoval je potřeba mít nastavené efektivní procesy uvnitř.

Časové úspory.

Rozmýšlejte, kam investujete čas. Časová úspora je jedním z elementárních výstupů řízení procesů.

Úspory energie vkládané do řízení.

Obvykle se říká, že dobrý podnik se pozná tak, že funguje samostatně i bez šéfa. Za tímto stojí nejen zefektivnění a zrychlení procesů, ale i správně nastavené a optimálně řízené firemní procesy a celá administrativní agenda. 

Efektivní využití lidských zdrojů.

Co ten člověk celý den dělá? Dokážete si představit kolik činností kdo skutečně odvádí a kolik zaberou času v kontextu s výstupní hodnotou činnosti? Dobře zakreslené činnosti v procesech jsou velmi přínosným indikátorem, který dokáže snadno poukázat na plýtvání času. 

Využití potenciálu firmy.

Efektivita, to je to, když Vám podnik začne šlapat jako dobře namazaný stroj, uvolní se čas i prostředky. Tento čas je ideální příležitostí na inovativní a kreativní investice k využití veškerého potenciálu podniku.

Získání konkurenční výhody.

Strategické plánování je nezbytnou součástí každého konkurenčního boje. Konkurence na trhu, ať už se pohybujeme kdekoli, je často vysoká. Podnik by měl mít vždy dostatek času investovaného právě do této problematiky strategického řízení. Efektivně nastavené procesy ten čas na strategické plánování uvolňuje. 

Odhalení rizik a proměna v příležitosti.

! Řízení rizik je nepostradatelnou součástí každé projektové činnosti. Za takto identifikovaná rizika se dosazuje cesta jak se riziku vyhnout a také jak mu čelit. Kvalitní risk manažer ale nezůstává jen u tohoto a přidává ještě další bod a to cestu, jak takové riziko proměnit v příležitost. S čímž se osobně ztotožňuji, neboť namísto defenzivní strategie je mi bližší ta ofenzivní. Schopnost transformace hrozeb v příležitosti se dá považovat za přínosný nástroj jak si vytvořit konkurenceschopné podmínky. 

DEFINICE

Řízení procesů (Process Management) Procesního řízení (Businness Process Management)

Stručně.

Proces je neustále se opakující činnost/děj v podniku. Řízení procesů a činností v organizaci je tedy o organizování, koordinování a řízení a jejich neustálém zlepšování. Procesní řízení je způsob řízení procesů v organizaci. Procesní řízení má jako svou prioritu proces a boří hranice nastavené hierarchií v organizační struktuře.  Zároveň se soustředí hlavně na zákazníka (ať už vně nebo mimo podnik). Pokud proces nemá tedy hodnotu pro zákazníka (nebo pro jiné procesy), neměl by existovat.

Procesy realizujeme, sledujeme, zlepšujeme, zkracujeme, ale někdy také natahujeme, zesložiťujeme, brzdíme. Velmi klíčová je schopnost organizace průběžně procesy zlepšovat.